Fredsupplysningen 2017


Ett initiativ till att skapa en
folkbildande kulturell plattform där olika aktörer kan mötas och tillsammans skapa arrangemang på temat fred.

Under 22 maj – 2 juni genomförs den internationella militärövningen Arctic Challenge Excercise 2017 i Norrbotten.

Nu söker vi er som vill arrangera något med temat fred i Norrbotten och Luleå!

Vår förhoppning är att synliggöra freden och öka allas medvetenhet om den – oavsett om en är för eller emot en ökad militär närvaro i Norrbotten.

Det enskilda arrangemanget ägs givetvis av dig som arrangör. Fredsupplysningen förmedlar bara information om ert arrangemang och samlar alla arrangemang som sker på denna hemsida och vår Facebooksida.

Detta initiativ drivs av Mirja Palo, Åsa Lundmark och Dennis Kalla. Vår logga är framtagen av Matilda Eriksson

PROGRAM 22 maj – 6 juni