Program

Torsdag 11 maj
18:00 Påsk är hoppet om en avväpnad värld
Kommuniteten Senapskornet, Luleå

Lördag 20 maj
13:00 Ja till Fred – Nej till NATO-övningar i Norrbotten
Arrangör: NATO ut ur Norrbotten


Lördag 27 maj
12:00 Fredsövning: Demonstrera mot ACE
Samling: Gula paviljongen
Arrangör: Rött Forum Luleå,

Måndag 29 maj
18:30 Arktisk utmaning ACE 2017
Lokal: Nordansmak
Entré 50kr eller 60kr med soppa
Filmvisning och samtal
Arrangör: Kvinnor för fred och Nordansmak

Tisdag 30 maj
18:30 Varför är Arktis så viktigt?
Lokal: Nordansmak
Entré 50kr eller 60kr med soppa
Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd
Arrangör: Studiefrämjandet Norrbotten, Kvinnor för fred och Nordansmak

Onsdag 31 maj 
19:00 KlusterLab
Lokal: Lillan
Fri éntré
Vad händer när vi lyssnar på varandra? Inom ramarna för Fredsupplysningen framträder en konstellation av KlusterLab med dynamiska drones, suggestiva ljudlandskap och vildsinta elektroakustiska improvisationer! KlusterLab är en löst sammansatt improvisationsgrupp som vuxit fram ur föreningen Klusters återkommande jam, och som på ett lekfullt och inbjudande sätt vill föra fram improvisationsmusiken i och utanför Norrbotten! Kom och lyssna – och spela med själv!
Arrangör: Kluster i samverkan med Fredsupplysningen


Torsdag 1 juni

18:30 Samtal eller vapen Stina Oscarsson
Lokal: Nordansmak
Entré 50kr eller 60kr med soppa
Arrangör: Kvinnor för fred och Nordansmak.

Fredag 2 juni  
10:00-14:30  Arbetar vi för fred?
Lokal: Ebeneser
Fri entré
Svenska politiker och experter träffas och diskuterar hur vi övar för fred på bästa sätt
Moderator: Stina Oscarsson
Medverkande: Sven Wollter, Gudrun Schyman (F!) Stig Henriksson (V) Valter Mutt (MP) m fl
Arrangör: Kvinnor för fred

Fredag 2 juni
15:00 Manifestation för fred
Gula paviljongen
Arrangör: Kvinnor för fred